1615-Kem nhũ - 6.300đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1615-Kem nhũ
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính(cắt laser), Lót  đôi