DQKD5131XanhReu - 6,3K

  • Mã sản phẩm:
Thông tin chi tiết

Bộ Thiệp in nhanh KTS gồm 2 phần:

   => Bao thư khổ thành phẩm 9.4 x 22cm. (Giấy Kraft 160g, In 1 mặt 50% nền )

   => Lót đơn 2 tờ bằng nhau khổ 21 x 8.8cm (Giấy Kraft 250g, In 1 mặt)