M1305-D Đỏ - 5.200đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1305-D Đỏ
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và lót đơn 2 tờ( nơ phía ngoài và dây cột lót bán riêng theo yêu cầu của khách hàng).