m1401-Xanh Lá - 5.500Đ

  • Mã sản phẩm:m1401-Xanh Lá
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính(cắt laser), Lót  đôi mỏng.