M1402-Xanh Dương - 5.300đ

  • Mã sản phẩm:M1402-Xanh Dương
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính(cắt laser), Lót  đôi dầy. Dây và nơ bán riêng khi khách hàng đề nghị.