M1404-Offset - 4.000đ

  • Mã sản phẩm:M1404-Offset
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính(chưa dán túi ), Lót  đơn 2 tờ