M1408-Xanh Rêu - 4.000đ

  • Mã sản phẩm:M1408-Xanh Rêu
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và lót đơn 2 tờ( dây cột lót bán riêng theo yêu cầu của khách hàng).