M1410-Tím Hoa Cà - 5.500đ

  • Mã sản phẩm:M1410-Tím Hoa Cà
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính(cắt laser), Lót  đôi mỏng.