M1411-Trắng Ep Tím - 5.000đ

  • Mã sản phẩm:M1411-Trắng Ep Tím
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), giấy can(ép kim), Lót  đôi dầy(ép kim). Dây và nơ bán riêng khi khách có yêu cầu