M1418-Kem - 3.500đ

  • Mã sản phẩm:M1418-Kem
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(đã dán sẵn) và lót đơn 2 tờ(dây cột lót bán riêng theo yêu cầu của khách hàng).