M1501-Trắng Tim - 3.900đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1501-Trắng Tim
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư(đã dán sẵn) và tờ lót đôi dầy.