M1502-Kem gân HQ - 3.000đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1502-Kem gân HQ
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư(đã dán sẵn) và tờ lót đôi dầy.