M1503-Tím hoa cà - 3.500đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1503-Tím hoa cà
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy.