M1503-Vàng nhũ - 3.500đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1503-Vàng nhũ
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy.