M1506-Đỏ Nhung - 3.000đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1506-Đỏ Nhung
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy.