M1506-Kem nhũ - 3.200đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1506-Kem nhũ
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy.