M1507-In Vàng - 3500đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1507-In Vàng
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy.