M1508-Trắng hỷ - 3.500đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1508-Trắng hỷ
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy( Giấy quấn cắt laser tính riêng khi khách có như cầu mua).