M1513-Đỏ Nhung - 6.000đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1513-Đỏ Nhung
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính(cắt laser), Lót  đôi