M1513-Kem gỗ HQ - 7.500đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1513-Kem gỗ HQ
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính(cắt laser), Lót  đôi