M1515P-Dương lợt - 5.500đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1515P-Dương lợt
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính cắt laser và giấy lót. ( Nếu có lấy hình nổi thì giấy lót là loại dầy có cắt hình nổi và được gập nếp sẵn).( Nếu không lấy hình nổi thì lót sẽ là loại lót đôi mỏng).