M1516P-Tím hoa cà - 5.500đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1516P-Tím hoa cà
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính cắt laser và giấy lót. ( Nếu có lấy hình nổi thì hình nổi sẽ đuôc dán sẵn vào thiệp chính và lót sẽ sử dụng là loại lót đơn dầy 2 tờ).( Nếu không lấy hình nổi thì lót sẽ là loại lót đôi mỏng 1 tờ).