M1604-Tím H. cà - 2.700đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1604-Tím H. cà
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy.