M1605-Xanh lá - 2.900đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1605-Xanh lá
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy.