M1613-Tím H. cà - 6.500đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1613-Tím H. cà
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính(chưa dán túi ), Lót  đơn 2 tờ