M1613-Vàng - 6.500đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1613-Vàng
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính(chưa dán túi ), Lót  đơn 2 tờ