M1617-Xanh dương - 2.700đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1617-Xanh dương
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư(đã dán sẵn) và thiệp xếp 3 lá.