M1618-Xanh - 3.000đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1618-Xanh
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 4 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính, Tờ lót báo, tờ lót mời.