M1620-Giấy Kraft - 2.700đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1620-Giấy Kraft
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), 1 tờ lót báo giấy can và tờ lót mời giấy gân dầy.