M1622-Đỏ Nhung - 2.700đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1622-Đỏ Nhung
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư mỏng (đã dán sẵn) và thiệp xếp 2 lá.