M1622-Hồng gân BH - 2.500đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1622-Hồng gân BH
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư mỏng (đã dán sẵn) và thiệp xếp 2 lá.