M1622-Tím cà -3.200đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1622-Tím cà
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư mỏng (đã dán sẵn) và thiệp xếp 2 lá.