M1701-Offset - 2.800đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1701-Offset
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính (chưa dán) và tờ lót đôi dày.