M1702-Đỏ nhung - 2.800đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1702-Đỏ nhung
  • Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính (chưa dán) và tờ lót đôi dày.

Thông tin chi tiết