M1702-Hồng - 2.500đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1702-Hồng
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính (chưa dán) và tờ lót đôi dày.