M1702S-Vàng - 2.800đ

  • Mã sản phẩm:DQ-B1702S-Vàng
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy.