M1708-Offset - 3.300đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1708-Offset
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính (chưa dán) và tờ lót đôi dày.