M1711-Đỏ nhung - 3.300đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1711-Đỏ nhung
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư(đã dán sẵn) và tờ lót đôi dầy.