M1711-Xanh lá - 3.000đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1711-Xanh lá
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư(đã dán sẵn) và tờ lót đôi dầy.