M1712-Tím - 2.500đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1712-Tím
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy.