M1713-Offset - 2.700đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1713-Offset
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư(đã dán sẵn) và tờ lót đôi dầy.