M1715-Vàng - 3.500đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1715-Vàng
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư(đã dán sẵn) và tờ lót đôi dầy.