M1724-Kem gỗ MT - 9000đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1724-Kem gỗ MT
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính(cắt laser), Lót  đơn 2 tờ(ép kim).