M1726-In hồng nhũ - 6.000đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1726-In hồng nhũ
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy.