M1728-Trắng ép Tím - 5.900đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1728-Trắng ép Tím
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính(cắt laser), Lót  đôi