M1730-Trắng ép tím - 6.300đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1730-Trắng ép tím
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư chính(chưa dán) , đế dán bao thư và tờ lót đôi dầy.