Thiệp cưới 3D dài (DQ-1801-Dương)

  • Mã sản phẩm:DQ-1801-Dương
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính (chưa dán) và tờ lót đôi dày.