Thiệp cưới 3D dài (DQ-1803-Hồng)

  • Mã sản phẩm:DQ-1803-Hồng
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính (chưa dán) và tờ lót đôi dày.