Thiệp cưới DQKD170

  • Mã sản phẩm:Thiệp cưới DQKD170
Thông tin chi tiết

Bộ Thiệp in nhanh KTS gồm 2 phần:

   => Bao thư khổ thành phẩm 12.5x18.5cm. (Giấy kem trơn HQ 190gms, In 1 mặt 100% nền ,cán vân cát)

   => Lót đơn 2 tờ bằng nhau khổ 11.7x17.4cm (Giấy kem trơn HQ 300gsm, In 1 mặt ,cán vân cát)