Thiệp cưới DQKD172 - 6K

  • Mã sản phẩm:Thiệp cưới DQKD172
Thông tin chi tiết

Bộ Thiệp in nhanh KTS gồm 2 phần:

   => Bao thư khuôn mã D (chưa dán) khổ thành phẩm 12.5x18.5cm. (Giấy Fo 180g, In 1 mặt không nền ,cán vân cát)

   => Lót đơn 2 tờ bằng nhau khổ 11.7x17.4cm (Giấy Fo 230g, In 1 mặt ,cán vân cát)